UVJETI I PRAVILA – IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrat i reklamacije proizvoda koji su ponuđeni na našoj internet stranici www.pink-store.hr. Isporučitelj (trgovac)  proizvoda ponuđenih u Pink Store internet prodavaonici je Pink Store obrt za trgovinu, a Potrošač robe je posjetitelj www.pink-store.hr internet stranica koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe, odabere vrstu plaćanja i pošalje tj. potvrdi ga putem elektronske narudžbenice Prodavatelju. Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto Pink Store obrt za trgovinu, vl. Marina Buljat,  Vlaška 61, 10000 Zagreb, tel: 01/4612941, info@pink-store.hr.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Pink Store Internet dućana:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru (narudžba u elektronskom obliku), odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014),  te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korištenje usluga Pink Store internet dućana odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Pink Store internet dućana od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, Pink Store ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Pink Store internet dućana uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu).

 

DOSTAVA

Ekspresnu dostavu do vrata vršimo putem kurirske službe HP EXPRESS koja je raspoloživa na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. Cijena express dostave za sve narudžbe iznosi 30,00 kn. Dostava se vrši u roku od 1-5 radnih dana.

 • trošak dostave obračunava se prilikom kupnje proizvoda odabirom express dostave i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda (ako ste odabrali opciju express dostave)
 • trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 30,00 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 7 radnih dana
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike
 • potrošač može proizvod preuzeti u dućanu s tiskanom potvrdom narudžbe i identifikacijskom ispravo
 • Ako se kupac odluči za jednostrani raskid ugovora, sam snosi troškove povrata proizvoda ili može dogovoriti prikup od strane trgovca, kurirskom službom po cijeni od 30,00 kn.
 • Potrošači mogu odabrati i opciju “prikupa u dućanu” te su dužni preuzeti proizvod u dućanu s tiskanom potvrdom narudžbe i identifikacijske isprave.

DOSTAVA UNUTAR 24 SATA RADNIM DANOM  (OSIM ZA OTOKE)

Vrijedi samo za narudžbe na stanju kad je narudžba zaprimljena do 14:00 sati radnim danom pon-čet. Narudžbe zaprimljene u petak su na isporuci u ponedjeljak.

 

ROK ISPORUKE I PAKIRANJE

Prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kad zaprimi potvrdu narudžbe odnosno za plaćanje karticama potvrdu kojom T-com PayWay sistem odobrava online transakciju odnosno kad prodavatelj zaprimi narudžbu s odabranom opcijom plaćanja. Naručenu robu isporučujemo radnim danom, isti ili idući dan za proizvode na stanju.

Vaš će paket biti dostavljen izravno na adresu koju ste upisali kao kontakt, a vas će, prije isporuke, dostavljač kontaktirati. Molimo vas da pod kontakt navedete točnu adresu s poštanskim brojem i telefonski broj. Naručeni proizvodi pakiraju se tako da se tijekom dostave ne oštete. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke, te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod djelatniku dostave. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi s oštećenjima koja mogu nastati tijekom dostave.

 

OŠTEĆENI PROIZVODI

 

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratitI Pink Storeu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

 

UPUTE ZA OBOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana od primitka proizvoda bez navođenja razloga. Da bi ste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte a možete koristiti i primjer (format) obrasca za jednostrani raskid ugovora dostupnog na našim stranicama u Uvjetima poslovanja.

Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kad je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača , a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu (Pink Store, obrt za trgovinu).

Obavijest o raskidu ugovora se šalje:

 •  pismenim putem na adresu PINK STORE, Vlaška 61, 10000 Zagreb
 •  putem elektonske pošte na info@pink-store.hr.

Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.

 • U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
 • Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.

Trgovac je dužan, u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora ili elektonske narudžbenice.Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, proizvod mora biti neoštećen, nenošen te ne smije imati na sebi nikakve preinake.

 

POVRAT ROBE

Robu vratite ili je predajte nama na adresi prodajnog mjesta: Pink Store, obrt za trgovinu, vl. Marina Buljat, Vlaška 61, 10000 Zagreb bez nepotrebnog odgađanja a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obavezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za preuzimanje robe.

Hulahopke i tajice se ne mogu vratiti zbog higijenskih razloga.

 

TROŠKOVI POVRATA PRILIKOM RASKIDA JEDNOSTRANOG UGOVORA

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

 

POVRAT UPLAĆENOG IZNOSA

Povrat novaca će biti izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristanete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novaca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što dostavite dokaz da ste robu vratili nazad.

Smatra se da ste izvršili svoju obavezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete robu nama. Robu predajete nama bez nepotrbnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

Raskid ugovora možete poslati putem elekronske pošte na info@pink-store.hr  ili pismenim putem na Pink Store obrt za trgovinu, vl. Marina Buljat, Vlaška 61, 10000 Zagreb. 

 

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU 1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________ 2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]: 3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),– datum.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

PRIGOVORI I ŽALBE

Sukladno članku 10., Zakona o zaštiti potrošača, trgovac se obvezuje omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak u roku od 15 dana. Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, trgovac se obvezuje omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu: Pink Store obrt za trgovinu, vl. Marina Buljat, Vlaška 61, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na: info@pink-store.hr.

Trgovac se obvezuje u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Reklamacija proizvoda može se ostvariti u koliko je isporučen proizvod koji Kupac nije naručio u koliko proizvod ima grešku koja nije nastala prilikom transporta u koliko je proizvod neispravan u roku od 20 dana od datuma prodaje po drugim pravnim osnovama sukladno Zakonu   Reklamacija proizvoda nije moguća bez originalne, neoštećene,  ambalaže te u koliko nedostaje neki od originalno priloženih dijelova i prateće dokumentacije. Reklamacija također nije moguća ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva preinaka u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.

Vaše žalbe i prigovore možete poslati putem elekronske pošte na info@pink-store.hr  ili pismenim putem na Pink Store, obrt za trgovinu, vl. Marina Buljat, Vlaška 61, 10000 Zagreb. Žalbe možete podnijeti i na prodajnom mjestu.  

 

MATERIJALNI NEDOSTACI

Materijalne nedostatke rješavamo sukladno zakonu o obaveznim odnosima.

 

NEZAPRIMLJENA POŠILJKA

Ako kupac ne primi robu ili obavijest o isporuci u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavatelja putem e-pošte info@pink-store.hr ili obrasca za kontakt kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke.

 

NADOKNADA TROŠKOVA ZA VRAĆENU POŠILJKU

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova vezanih za isporuku. Poslane pošiljke se ne mogu otkazati i kupac snosi nadoknadu troškova za otkazivanje poslane pošiljke. U slučaju zamjene proizvoda Kupac snosi troškove dostave.  Ukoliko kupac ne preuzme pošiljku iz bilo kojeg razloga, trošak nadoknade iznosi 42,00 kn.

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

KAKO NARUČITI ROBU

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn).

 

VRSTE PLAĆANJA 

Naručenu robu možete platiti pouzećem, virmanom, internet bankarstvom ili on-line kreditnim karticama: Mastercard, Visa, American Express i Maestro putem T-Com Pay Waya. Za korisnike American Express kartica dostupno je obročno plaćanje pri check out-u iz web dućana 2-6 rata obročno bez kamate.

 

   

 

PLAĆANJE POUZEĆEM

Ako ste odabrali plaćanje pouzećem, nakon zaprimljene narudžbe te potvrde iste, pošiljku ćemo uputiti na vašu kontakt adresu, a prilikom preuzimanja pošiljke od dostavljača, dužni ste platiti otkupninu u vrijednosti naručenih artikala s  iznosom troškova dostave.

 

PLAĆANJE VIRMANOM I INTERNET BANKARSTVOM

Kupac je dužan obaviti uplatu virmanom ili internet bankarstvom u roku od 24 sata od trenutka narudžbe te ćemo istu otpremiti nakon što banka provede nalog. Ako ne zaprimimo potvrdu uplate, narudžba će se automatski otkazati nakon 24 sata.

 

BANKOVNI TRANSFER  – podaci za uplatu

PINK STORE obrt za trgovinu, Vlaska 61, 10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR4623400091160326108
BIC SWIFT: PBZGHR2X
BANKA: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D, RADNIČKA 50, 10000 ZAGREB, HRVATSKA

 

PLAĆANJE KREDITNIM KARTICAMA

Na stranici T-com Pay Waya odaberite vrstu kreditne kartice kojom plaćate i unesite tražene podatke. Kad potvrdite kupnju, vidjeti ćete potvrdu o svojoj narudžbi koja će biti poslana na vašu e-mail adresu. T-com Pay Way sustav poslat će vam potvrdu na e-mail o autorizaciji vaše kartice za navedeni iznos. Radi vaše zaštite Pay Way sustav ne dopušta nam naplatu većeg iznosa od autoriziranog niti uvid u broj vaše kreditne kartice.

 

 

 

SIGURNOST PLAĆANJA U PINK STOREU

Za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristimo T-Com Pay Way. T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti vaših podataka – Secure Socket Layer (SSL) enkripciju.

ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena osjetljivih podataka između T-Com interneta i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem vatrozida. Kod MasterCarda i Visa kartica primjenjuje se 3D Secure program sigurne kupnje. Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju i nisu dostupni neovlaštenim osobama.

 

    

 

POTVRDA NARUDŽBE

Obavijest o potvrdi naružbe kupac će zaprimiti e-poštom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje. Također, biti ćete obaviješteni kad narudžba napusti naše skladište.

 

BRZA I JEDNOSTAVNA ISPORUKA

Naručenu robu isporučujemo isti ili idući dan.Vaš će paket biti dostavljen izravno na adresu koju ste upisali kao kontakt, a vas će, prije same isporuke, kontaktirati dostavljač. Molimo vas da pod kontakt navedete točnu adresu s poštanskim brojem i telefonski broj.

 

DOSTAVU VRŠIMO

Putem CityExa, ekspresna dostava do vrata.

 

ZAMJENSKI ARTIKLI

U pojedinačnim slučajevima, kad naručene artikle nismo u mogućnosti isporučiti, uz vašu suglasnost isporučit ćemo artikle koji cijenom i kvalitetom odgovaraju prvotno naručenim artiklima.

 

RASPRODANI ARTIKLI

U nekim je slučajevima moguće da neke od naručenih artikala ne možemo isporučiti, odnosno da je neki od artikala iz ponude rasprodan. U tom će slučaju kupac biti obaviješten e-mailom ili telefonski.

 

SEZONSKE RASPRODAJE

U vrijeme sezonskih rasprodaja, prednost imaju naruđžbe plaćene karticama, internet bankarstvom i virmanima, tek onda po redoslijedu narudžbi isporučujemo narudžbe odabrane opcijom plaćanja “pouzeće”. U slučaju da proizvod nemamo na stanju, kontakirat ćemo vas putem e-maila ili telefona kako bi vas obavijestili a narudžba će biti u potpunosti stornirana.

 

REKLAMACIJE

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji odgovara opisu navedenom na internetskim stranicama web dućana. Sve proizvode prije pakiranja pregledavamo i kontroliramo ispravnost, te vas molimo ako primijetite oštećenja, da nas obavijestite na vrijeme putem e-pošte na info@pink-store.hr. Ako sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, pošiljku vraćate na naš trošak, a mi ćemo vama poslati ispravan proizvod na naš trošak. Ako vam neki od naručenih artikala koje ste primili poštom ne odgovara ili vam se jednostavno ne sviđa, možete ga reklamirati u roku od 14 dana od dana preuzimanja sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača ali samo uz predočenje orginalnog računa i u neoštećenoj orginalnoj ambalaži. Zamjenski artikl ili povrat novaca šaljemo nakon primitka spornih artikala, ali samo ako se ispoštuju svi uvjeti zamjene proizvoda.

Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment. Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtke koja obavlja poslove dostave proizvoda). U slučaju da vam je pristigla pošiljka oštećena u transportu, vratite istu po dostavljaču na našu adresu, a vama će biti poslana nova pošiljka s ispravnim artiklima na naš trošak.

Ističemo da je uz artikle koji se mijenjaju ili reklamiraju obavezno priložiti originalnu dokumentaciju koja vam je isporučena s artiklima. Artikli moraju biti vraćeni u originalnom pakiranju te pravilno zaštićeni kako bi se spriječila mogućnost oštećenja proizvoda prilikom transporta.

 

PROMJENE CIJENA

Pridržavamo pravo za promjenu cijena bez prethodne najave. Točnu cijenu na dan narudžbe možete provjeriti putem web dućana ili e-poštom na info @pink-store.hr.Na računima koje ispostavljamo uz robu naći ćete ispravnu cijenu kupljenih proizvoda.

 

PODRŠKA KORISNICIMA

Ako vam je potreban savjet bez obzira radi li se o izboru artikala, veličini ili o izradi istih, možete nas kontaktirati putem e-pošte: info@pink-store.hr , kontakt-formulara ili telefona 01/4612941. Odgovor će vam biti poslan u najbržem mogućem roku. Molimo Vas da upišete točne podatke radi lakše komunikacije (ispavan e-mail i telfonski broj).

ZAŠTITA POVJERLJIVIH PODATAKA

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih svojih kupaca. Prikupljamo samo nužne osnovne podatke o kupcima web dućana potrebne za provedbu kartičnih transakcija i narudžbi. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima Pink Storea koji su odgovorni za poštivanje načela zaštite privatnosti.

SIGURNOSNA POLITIKA

Pink Store ozbiljno shvaća prevare i surađuje s nadležnim službama u istragama svakoga tko koristi ukradene kreditne kartice. Zadržavamo pravo traženja dodatnih informacija te ćemo vas, dođe li do toga, kontaktirati telefonom, faxom ili e-poštom.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Svi sadržaji objavljeni na našim web stranicama, kao što su tekstovi, zaštitni znakovi, ikone, slike, logo znakovi, digitalni sadržaji, softver te svi ostali koji nisu navedeni, a objavljeni su na našim stranicama, vlasništvo su Pink Store obrta za trgovinu, te su zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima.

 

PRAVILA PRIVATNOSTI

OPĆENITO O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Ova Izjava sadrži naša pravila privatnosti se odnosi na web stranicu www.pink-store.hr te molimo da ju pažljivo pročitate kako biste se upoznali s načinom na koji obrađujemo vaše podatke. Pravila privatnosti opisuju vrste osobnih podataka koje prikupljamo o našim kupcima i pojašnjava kako koristimo, dijelimo i prenosimo prikupljene podatke, kao i mogućnosti dostupne našim kupcima vezane za obradu njihovih podataka. Također, opisujemo mjere koje poduzimamo radi zaštite sigurnosti podataka te kako nas možete kontaktirati vezano uz naša pravila privatnosti. Pozivamo vas da ih povremeno provjerite tako da budete svjesni bilo kakvih izmjena uvjeta prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka.

VODITELJ OBRADE

Ovlašteni voditelj obrade podataka je Pink Store obrt za trgovinu i usluge, vl. Marina Buljat, Vlaška 61, 10000 Zagreb. Podatke prikupljamo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te zakonskim propisima.

S posebnom pažnjom i odgovornosti obrađujemo povjerene nam podatke naših kupaca. Zauzimamo se za zakonitu, poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka, pri čemu pazimo da njima imaju pristup samo ovlaštene i kompetentne osobe koje ih koriste isključivo u okviru propisa te ih odgovorno štite.

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Vaše osobne podatke prikupljamo na različite načine, neki od primjera su:

 • putem pristupnice, odnosno vašeg upisa u našu bazu kupaca prilikom kupnje na našem prodajnom mjestu. Pristupnica postoji u fizičkom obliku u Pink Store trgovini te u digitalnom obliku na našoj web stranici www.pink-store. hr. Kada se na ovaj način registrirate, mi kroz 3 radna dana upisujemo vaše podatke u sigurnu elektroničku bazu podataka naših članova, nakon čega primate naše obavijesti (novosti, aktualne promocije, posebne pogodnosti za članove) putem kontakt podataka koje ste nam dali
 • prilikom vaše narudžbe na web trgovini www.pink-store.hr kao gost web stranice (narudžba ostaje pohranjena u našem sistemu)
 • kada pregledavate naš online sadržaj (kolačići)
 • kada sudjelujete u našim natječajima, nagradnim igrama, aktivnostima za kupce
 • putem društvenih medija – javno dostupne podatke ili podatke koje nam šaljete putem Facebook poruka/Instagrama/
 • Izuzev navedenog, osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. slanjem elektroničke pošte kada nas kontaktirate za neki upit ili slično

Vrste osobnih podataka, koje možemo prikupljati su sljedeće:

 • registarski detalji koje nam povjerite (ime, poštanska adresa, e-mail adresa, broj mobilnog telefona i / ili drugi broja telefona)
 • osobni detalji (datum rođenja, spol)
 • podaci za plaćanje (broj platne kartice, datum isteka, broj za autorizaciju, sigurnosni kod, adresa za dostavu i adresa za ispostavu računa)
 • podaci o kupnjama i transakcijama (vrsta, veličina i broj kupljenih proizvoda)
 • komentare, podrške i podatke razmijenjene s našom ekipom za korisničku podršku
 • vaši interesi i iskustva s našim proizvodima i proizvodima slične naravi te fotografije, video zapisi i komentari, koje vi pružite (npr. komentar na proizvod na našoj web stranici ili društvenoj mreži)
 • lokacija i geolokacijski podaci koje vi pružite
 • podaci o vama, dobiveni kroz javno dostupne izvore, uključujući javno dostupni sadržaj na platformama društvenih medija
 • drugi podaci, koje nam vi pružite, kao posljedicu vašeg zahtjeva za specifični proizvod i / ili uslugu

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Koristimo gore opisane podatke samo za svrhe naznačene u trenutku prikupljanja i / ili u ovim pravilima. Te svrhe su kako slijedi:

 • slanje obavijesti o novostima, promocijama i posebnim ponudama za članove Pink Store newslettera putem kanala komunikacije koje ste nam dali (e-maila, pošte, mobitela)
 • pružanje informacija o proizvodima i uslugama
 • obrada transakcija, uključujući plaćanja učinjena preko web-stranice i izrada R1 računa
 • stvaranje i upravljanje posebnim računom korisnika (npr. u web trgovini)
 • provjera identiteta (prilikom kartičnih transakcija web kupnji)
 • komuniciranje i odgovaranje na postavljena pitanja
 • upravljanje vašeg sudjelovanja u promocijama, specijalnim događanjima
 • sudjelovanje u uslugama (kao što je usluga automatskog popunjavanja zaliha, ekspres naplata)
 • upravljanje, procjena i unapređenje proizvoda i usluga (kao što su novi proizvodi i nove reklamne kampanje, analiziranje baze kupaca, poduzimanje analize podataka i računovodstva, revizija)
 • provođenje izravnog marketinga i bihevioralnog oglašavanja
 • praćenje preferencija i navika povezanih uz proizvode i usluge
 • provođenje statističkih ili anketnih analiza radi poboljšavanja usluga
 • izvršavanje obveza koje proizlaze iz bilo kakvih sporazuma ili ugovora
 • osiguravanje da je sadržaj s web-stranice prezentiran na najučinkovitiji načini (personaliziranje iskustva)
 • administriranje web-stranice
 • poduzimanje istraživanja i analiza, uključujući efikasnost marketinških i reklamnih kampanja
 • analiziranje posjeta web-stranici i prilagođeno oglašavanje

Kroz mreže prodavatelja reklamnog prostora, kao što su pretraživači poput Googlea i društveni mediji poput Facebooka, možemo usmjeravati naše oglase i poruke korisnicima. Kao i kod svih web-stranica, kada se pristupa našim web-stranicama naš web poslužitelj privremeno pohranjuje naziv domene ili IP adresu računala koje pristupa, kao i datum pristupa, upite o datotekama od strane posjetitelja web- stranice (ime datoteke i odgovarajući cjeloviti podatci o internet adresi), http ili https povratni kod, vrstu preglednika i veličinu datoteka prenesenih tijekom posjeta. Kada koristite našu web stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv Vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te Vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k Vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. Ova web-stranica koristi Google Universal Analytics, aktivnost web-analize od strane društva Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“) sa svrhom analize njenog korištenja. Informacije koje Google prikupi u vezi s Vašim korištenjem ove web-stranice (npr. polazni URL, web-pretraživač koji ste koristili, Vaše postavke jezika, Vaš računalni sustav koji ste koristili ili razlučivost prikaza) prenose se na Google-ov server u Sjedinjenim Američkim Državama, tamo se pohranjuju, analiziraju te se rezultat nama stavlja na raspolaganje u anonimiziranom obliku. Google je certificiran u vezi s EU-US Privacy Shield tako da se na obradu podataka od strane Googlea primjenjuje odgovarajuća razina zaštite podataka. Za daljnje informacije o Google Analytics molimo pogledajte Uvjete korištenja Google Analytics, Osnove sigurnosti i zaštite podataka od Google Analytics kao i Googleovu Izjavu o zaštiti podataka. Kod upućivanja na druge web-stranice stranice („links“) ne odgovaramo za sadržaj.

WEB KOLAČIĆI (COOKIES)

Kako bi vaša posjeta našoj web stranici bila što ugodnija, potrebno je spremiti malenu količinu informacija na računalo, tzv. kolačiće (eng. cookies). Kolačići obično spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu, poput preferiranog jezika ili adrese za dostavu. Kolačići dozvoljavaju web stranici da „zapamti“ postavke posjetitelja iz prethodnih posjeta. Kasnije, kada opet otvorite našu web stranicu, neće biti potrebno ponovno usnositi postavke, poput željenog jezika ili adrese dostave. Korištenjem naše web stranice www.pink-store.hr pristajete na uporabu kolačića, kao što je navedeno u skočnoj obavijesti prilikom svakog novog dolaska na našu stranicu. Blokiranje kolačića je moguće putem postavki u Vašem Internet pregledniku, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine prilagođene mogućnosti vam neće biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je malena količina informacija spremljena na vaše računalo, tablet ili mobitel, koja može biti dostavljena neposredno od web stranice koju posjećujete („kolačići prve strane“) ili od treće strane („kolačići treće strane“) kao dio suradnje s web stranicom koju posjećujete. Kolačići obično spremaju vaše postavke ili postavke za web stranicu, kao što su npr. preferirani jezik ili adresa dostave. Kasnije, kada opet posjetite web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju stranici što omogućuje da se prikažu informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija (primjerice vaše ime ili email adresa), no te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Korištenje kolačića na www.pink-store.hr

Koristimo kolačiće kako bismo omogućili bolje korisničko iskustvo na našoj web stranici www.pink-storer.hr. Kada koristite našu web stranicu možete zaprimiti „kolačić treće strane“. Kolačiće upotrebljavamo u svrhu praćenja posjećenosti web stranice i pri tom koristimo uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Također, kako bismo vam pružili samo one promocije koje su prilagođene vašim preferencijama i interesima, koristimo Google alate i pripadajuće izvještaje (Google Analytics, Google AdWords) te Facebook upravitelj oglasa. Upotrebom kolačića dobavljači treće strane, u suradnji s Pink Store obrt za trgovinu i usluge, prikazuju oglase na vanjskim web-lokacijama,i to na samoj web stranici, na prikazivačkim mrežama i kroz korištenje ponovnog marketinga. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Kako onemogućiti kolačiće?

Ukoliko želite, možete onemogućiti spremanje kolačića na vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih web stranica, pa tako i www.pink-store.hr Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internet pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke svojeg internetskog preglednika (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pregledniku odabirom izbornika za pomoć).

Također možete isključiti i usluge Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (http://www.google.com/settings/ads).

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Vaše osobne podatke koje smo prikupili ne prenosimo trećim osobama, osim:

 • našim ugovorno-vezanim izvršiteljima obrade, kao što su društvo koje nam pomaže pri održavanju web stranica, društva koja pružaju usluge email marketinga ili SMS marketinga, te posrednicima i pružateljima usluga, kao što je društvo koje obrađuje plaćanje kreditnim karticama (Payway), kao i istraživanje i analitičke usluge (Google Analytics), kurirskoj službi koja Vam dostavlja paket
 • zaposlenicima Pink Store
 • našim voditeljima obrade
 • državnim tijelima ili drugim osobama kada postoji zakonska obveza
 • ako ste na drugi način pristali na to ili nam dali nalog podijeliti vaše podatke s trećim stranama

Trećim osobama možemo prenijeti u poslovne svrhe prikupljene podatke izvan gore opisanih slučajeva samo ako su pseudomizirani i/ili anonimizirani, uključujući broj posjetitelja web-stranice i broj klikova na naše oglase i/ili e-mailove. U slučajevima kada poslove u svezi s obradom podataka povjeravamo trećim osobama, kako bi Vam iste omogućile proizvod ili pružile usluge koje ste zatražili ili u druge dopuštene svrhe, vodimo računa o tome da je ta treća osoba registrirana za obavljanje takve djelatnosti te da pruža dovoljno jamstava u pogledu ostvarivanja zaštite i povjerljivosti podataka.

ZAŠTITA I ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

S posebnom pažnjom i odgovornosti obrađujemo povjerene nam podatke naših kupaca na zakonit, pošten i transparentan način.

Koristimo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili Vaše podatke od zloupotrebe, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena ili dok ne povučete privolu, osim ako zakon ne propisuje drugačije. Odgovorna osoba za zaštitu podataka: Pink Store, obrt za trgovinu i usluge, Vlaška 61, 10000 Zagreb. Zastupnik odgovorne osobe; info@pink-store.hr. Službenik za zaštitu osobnih podataka zadužen je za informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama; praćenje poštovanja mjerodavnih propisa o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade; pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja te suradnju s Agencijom za zaštitu osobnih podataka. Također, zadržavamo pravo obrisati iz svojih evidencija sve nama dane podatke ukoliko saznamo ili procijenimo da su neispravni. Naime, kada nam kupac upisuje podatke, može se dogoditi da se zabuni prilikom upisa, da nečitko ispuni pristupnicu ili ne pročita dobro uputu na pristupnici pa daje podatke treće osobe (člana obitelji umjesto vlastite), krivi email kontakt ili slično. Iako kupac vlastoručnim potpisom potvrđuje da daje samo ispravne i vlastite podatke, u praksi se ovakvi propusti sa strane kupaca događaju, a mi ih nismo u mogućnosti spriječiti. Upravo zbog takvih slučajeva zadržavamo pravo brisanja podataka bez obavijesti, nakon čega ukoliko se kupac želi ponovno upisati u našu bazu podataka, može to učiniti na ispravan način.

VAŠA PRAVA

U svakom trenutku možete ostvariti pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo na kopiju istih. Vaše osobno pravo jest da bilo kada, bez obrazloženja i posljedica, zahtijevate da Pink Store dopuni, ispravi, ograniči upotrebu ili prestane upotrebljavati i izbriše Vaše osobne podatke ranije dane temeljem privole. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se odvijala do tog trenutka. Ukoliko želite da prestanemo koristiti Vaše podatke za određene svrhe, uvijek to možete učiniti na sljedeći način:

 • možete se odjaviti od primanja obavijesti o novostima, promocijama i posebnim ponudama za članove slanjem emaila na info@pink-store.hr sa subjectom: Odjava i tekstom emaila s opisom zahtjeva (npr. želim se odjaviti od email poruka, SMS poruka, pošte, svega navedenog,…), pri čemu će zahtjevi biti obrađeni u roku maksimalno 3 radna dana. Ukoliko nemate mogućnost komunikacije emailom, dostupan je fizički obrazac za odjavu u Pink Store trgovini s kojeg trebate samo zatražiti odjavni formular.
 • odjava putem zaprimljenog newslettera za koji se registrirate (opcija ”unsuscribe”)
 • za onemogućavanje kolačića koje prikupljamo Vašim pregledom naših web stranica, podesite svoje postavke u vlastitom Internet pregledniku
 • za izmjenu podataka ili brisanje vaših podataka iz naših evidencija te za druge specifične situacije, samo nam pošaljite email s tekstom konkretnog zahtjeva na info@pink-store.hr

Vaša prava uključuju pravo ulaganja prigovor na obradu vaših podataka osobnih za potrebe izravnog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Po primitku takvog prigovora, prestat ćemo obrađivati vaše podatke u tu svrhu.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz pravila privatnosti ili nam želite uputiti zahtjev vezano za prestanak obrade, izmjenu podataka ili druge mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju, uvijek nas možete kontaktirati koristeći sljedeću e-mail adresu: info@pink-store.hr. Odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku uvijek brinući o sigurnosti vaših podataka, pri čemu ćemo se po potrebi konzultirati i s našim Službenikom za zaštitu podataka. U slučaju da nemate mogućnost email komunikacije, možete uputiti pisani zahtjev na poštansku adresu društva: Pink Store obrt za trgovinu i usluge, Vlaška 61, 10000 Zagreb

Ako smatrate da se vaši osobni podaci prikupljaju ili koriste na način suprotan važećim propisima, imate pravo uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

MJERODAVNO PRAVO

Za sva pitanja koja se odnose na ova pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo.

 

 

 

 

/* * */